top of page

OPDRACHTEN/PROJECTS

Vanwege mijn taalkundige- en onderwijsachtergrond ben ik in te huren als expert meertaligheid voor verschillende activiteiten, zoals advisering voor scholen, workshops en lezingen, alsmede als docent of coach. Ik denk ook graag mee met het ontwikkelen van meertalige lesideeën of ander meertalig materiaal/ materiaal over meertaligheid. 

 

Onderstaand kun je lezen bij wat voor soort opdrachten ik betrokken ben (geweest), onder andere voor een uitgeverij, universiteiten, schoolbesturen en onderwijsadviesdiensten. Overige details kunt u lezen in mijn cv.

collage.jpg
Begeleider leernetwerk Taalspecialisten DHS

Bij De Haagse Scholen (DHS) begeleid ik sinds september 2019 het lerend netwerk 'Meertaligheid'. Met de taalspecialisten van verschillende scholen verkennen en verdiepen we het onderwerp meertaligheid en gaan we vooral praktisch aan de slag zodat er daadwerkelijk ruimte wordt gegeven aan de thuistalen van de leerlingen op de scholen. Het hoogtepunt tot nu toe was het webinar in september 2020 waarbij we het onderwerp en onze producten presenteerden aan meerdere collega's in Den Haag.

De conferentie heeft het team geïnspireerd en geactiveerd om aan de slag te gaan met het onderwerp "Ruimte geven aan thuistalen". Het team ziet het belang en de meerwaarde ervan in om bij ons op school met dit onderwerp aan de slag te gaan.” De Jan Lightschool

HCO plaatje.jpg
Docent Post-HBO opleiding Nt2-didactiek

Als docent geef ik hoorcolleges en heb ik meegewerkt aan de herziening van de Post-HBO opleiding Nt2-dactiek bij HCO. Ik heb o.a. de colleges over Fonologie en Organisatie en Curiculum herzien. Het onderwerp ruimte geven voor thuistalen heeft dankzij mijn input een grotere plek gekregen binnen het curriculum van het HCO.

"Ik vind dat de docent (Frederike Groothoff) heel deskundig is en ontzettend veel kennis heeft en haar hart voor het NT2-onderwijs weet zij heel goed over te dragen. Dat is heel inspirerend en fijn om bij te wonen. Ik was op een gegeven moment bijna vergeten dat we online les hadden, het leek gewoon een college in een lokaal." Student 2019-2020

IMG_20181030_143202511.jpg
Ontwikkelaar/schrijver 

Voor verschillende organisaties, bedrijven en uitgeverijen ben ik bezig met het meedenken over hoe de thuistalen van de leerlingen een plek kunnen krijgen binnen de reguliere lessen en hoe Nt2-leerlingen ondersteuning kunnen krijgen die past bij hun onderwijsbehoeften.

plaatje hoorcollege.jpg
Studenten inspireren

Via hoorcolleges, workshops en interviews breng ik het onderwerp meertaligheid op verschillende manieren bij studenten. 

"Vorig jaar, in de Bachelor cursus Meertaligheid, heb ik al een keer eerder een gastcollege van u gehad. Het gastcollege vond ik zo interessant en leuk, dat ik daarom deze master [Meertaligheid en taalverwerving] ben gaan doen! Alles wat u vertelde over het waarderen van de verschillende talen van de leerlingen, het bewust maken van de talen en deze functioneel in te zetten, vind ik heel interessant. Daarnaast vertelde u over het belang om ouders te betrekken en advies te geven over o.a. het spreken van de thuistaal. Na de master wil ik graag iets doen binnen het NT2 onderwijs, en dan het liefst met kinderen op de basisschool." Student

fot bedankt profiel.jpg
Workshops, lezingen en advisering

Met een workshop of lezing kan ik op uw school of uw organisatie informatie geven over het waarom en hoe van ruimte geven aan thuistalen van leerlingen. Deze bijeenkomsten kunnen het gesprek over dit onderwerp op gang brengen en de aftrap zijn voor een nieuwe manier van werken. Het is ook mogelijk om meerdere vervolg afspraken te maken om hiermee verder te gaan. Ik kan ook uw school of organisatie eens onder de loep nemen en adviseren hoe meertaligheid meer aandacht kan krijgen. Hebben de teamleden meer kennis nodig? Kan de communicatie met meertalige families beter? Hoe kunnen de thuistalen beter zichtbaar worden in de school?

"Ik vond de workshop die we recent  van jou hebben gehad erg inspirerend en relevant." Vrijwilliger Taal en Talent, Utrecht.

Download hier mijn volledige cv.

bottom of page